Nollatoleranssin kustannukset

Vuoden 2007 lopulla Stop töhryille ja Siisti stadi -projektit olivat yhteensä syöneet noin 11,6 miljoona euroa Helsingin kaupungin rahoja. Tämä summa sisältää kuitenkin vain rakennusviraston pyörittämien hankkeiden varsinaiset määrärahat. Lähes kaikki kaupungin virastot ovat projektissa jotenkin mukana ja ovat laittaneet vuosien mittaan runsaasti rahaa töhryjen vastaiseen toimintaan. Töhryprojektin varsinaisia kuluja onkin vaikea mitata täydellisesti.

Budjetin määrärahojen lisäksi kaupunki hankkii projektiin varoja tarjoamalla puhdistus- ja hallintopalveluja julkisille ja yksityisille toimijoille. Rakennusviraston mukaan kaupunki arvioi saavansa vuonna 2005 alihankintasopimuksista 500 000 euroa.

Stop töhryille -hankkeen huippuvuosi oli Helsingin kulttuuripääkaupunkivuonna 2000, jolloin hanke sai käyttöönsä 1,8 miljoonan euroa. Töhryprojektin rahoitusta on sittemmin laskettu porrastetusti. Vartiointimäärärahoja ei kuitenkaan tiettävästi olla laskettu juuri lainkaan. Vartiointipalveluiden osuutta määrärahasta nostettiin 600 000 euron paikkeilla 2000-luvun alussa ja suurin piirtein näissä summissa on myös pysytty.

Stop töhryille -projektilla on pitkä historia varojen keplottelemisesta yli projektin varsinaisten määrärahojen. Vuonna 2001 rakennusvirasto kolminkertaisti hankkeen vartiointimenot kesken tilikauden. Vartiointiin budjetoitua summaa ei kuitenkaan selvistä ylityksistä huolimatta nostettu. Seuraavana vuonna summa ensin kaksinkertaistettiin kesken tilikauden ja sitten summaa nostettiin vielä 20000 eurolla HKR-Tekniikan johtajan Kauko Nygrenin päätöksellä. Tähän määräraha jäikin eikä ole sittemmin laskenut huomattavasti. Kansan Uutisten aikoinaan tivatessa aiheesta rakennustoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri kiisti epäillyn, että kyseessä olisi määrärahojen tahallisesta vedätyksestä ylöspäin.

Jos rakennusvirastolta kysytään vartiointimäärärahat ovat kuitenkin huomattavasti alemmat. Saurin vuonna 2005 antamien tietojen mukaan vartiointipalveluiden osuus 2004 oli silloin 17 prosenttia töhryhankkeen määrärahoista. FPS sai siis näiden tietojen perusteella 2004 reilut 130 000 euroa. Rakennusviraston samassa yhteydessä antamien tietojen mukaan vartiointipalveluihin meni kuitenkin vain 50000 euroa.

Täyttä totuutta määrärahoista on kuitenkin erittäin vaikea selvittää, sillä edes kaupunginvaltuusto ei saa tarkkaa erittelyä töhryprojektin menojen jakautumasta.

Stop töhryille ja Siisti stadi -projektien budjetoidut menot vuosittain

  • 2002: 1,7 Meur.
  • 2003: 1,44 Meur.
  • 2004: 1,45 Meur.
  • 2005: 1,35 Meur., joista 550 000 euroa Siisti stadi -projektiin
  • 2006: 1,2 Meur.
  • 2007: 1,1 Meur.
  • 2008: 0,75 Meur.

Esimerkkejä projektien yksittäisistä menoeristä:

  • Julisteiden puhdistaminen vuonna 2005: 100 000 euroa (Vartti 17.10.2005)
  • Kulosaaren meluaidan puhdistaminen: 11 800 euroa (Voima 07/02)