Lakitukea

Rikoksesta epäillyllä on ihmisoikeutensa samoin kuin kenellä tahansa muullakin ja niiden kunnioittamista on osattava vaatia. Seuraavaan tekstiin on koottu rikoksesta epäillyn kannalta tärkeimpiä tietoja ja neuvoja. Artikkeli pyrkii etenemään loogisessa järjestyksessä: ensimmäinen osa käsittelee kiinniottoon, pidätykseen ja putkassa istumiseen liittyviä asioita, toinen osa syytettä, haastetta ja pikasakkoja, kolmas osa oikeudenkäyntiä ja neljäsosa korvauksia ja oikeusapua. Teksti ei kata kaikkia mahdollisia tapauksia. Esimerkiksi kuulusteluja ja tutkintavankeutta sivutaan lyhyesti, ja tekstin ulkopuolelle jäävät kokonaan rangaistusten (kuten sakko, ehdollinen ja ehdoton vapausrangaistus) käsittely. Yksityiskohtaista tietoa varten on syytä kääntyä esimerkiksi asianajajan tai oikeusavustajan puoleen.