Päätöksenteko

Päätökset Stop töhryille ja Siisti stadi -hankkeista tehdään Helsingin kaupungin sisällä normaalilla menettelyllä. Kaupungin korkein päättävä elin on kaupungin valtuusto. Sen asiat valmistelee ja päätökset toimeenpanee kaupunginhallitus. Kaupungin valtuuston ja hallituksen alla toimivat eri lautakunnat, jotka vastaavat yksittäisistä virastoista virkamiehineen. Vastuu virastoista taas on jaettu kaupungin apulaiskaupunginjohtajien välillä, jotka ovat niiden toiminnasta päättävät ylimmät virkamiehet. Kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat ovat kuitenkin alisteisia kaupungin hallitukselle ja valtuustolle.

Suurin osa kaupungin päätöksistä tapahtuu virkamiestasolla ja lautakunnissa. Tässä prosessissa vaikutusvaltaisia ovat apulaiskaupunginjohtajat sekä virastojen johtajat, jotka voivat vaikuttaa minkälaisen valmistelun lautakunta saa. Jatkuvasti kuitenkin myös kaupungin valtuusto tai hallitus joko puuttuu lautakuntien ja virastojen menettelyyn tai tekee omia aloitteita. Vaikka kaupungin valtuusto päättää omista aloitteistaan, merkittävä sanansija on myös tässä lautakunnilla, jotka kommentoivat niiden tontille osuvia aloitteita.

Stop töhryille ja Siisti stadi -hankkeista vastaa Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Rakennusvirasto taas on rakennus- ja ympäristötoimesta vastaavan apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin tonttia.

Rakennusviraston sisällä asiasta vastaa HKR-Tekniikka (Helsingin kaupungin rakennusviraston tekniikkaosasto) ja sen alla Stop töhryille ja Siisti stadi -projektien varsinainen johto. HKR-Tekniikka valmistelee hankkeita koskevat päätökset rakennusvirastosta vastaavalle yleisten töiden lautakunnalle. Rakennusvirasto hoitaa projektien käytännön toimeenpanon ja vastaa niistä viraston ylimmälle päätöksentekoelimelle, yleisten töiden lautakunnalle. Lautakunnan päätöksentekoon oikeutetut paikat on jaettu suhteessa viime kunnallisvaalien tulokseen.

Jos yleisten töiden lautakunnan yksittäinen jäsen tai kaupungin valtuuston jäsen on tyytymätön lautakunnan päätöksiin, pystyy tämä viemään asian kaupungin hallitukselle tai tekemään siitä valtuustoaloitteen. Myös kaupungin valtuusto voi suoraan ohjeistaa rakennusvirastoa ja HKR-Tekniikkaa tekemällä valtuustoaloitteita. Valtuustoaloitteista päätetään valtuustossa usein kuitenkin vasta lautakunnan kommentoinnin kautta ja tällöin HKR-Tekniikan virkamiehet pääsevät valmistelemaan prosessia.

Helsingin kaupungin päätöksentekokaavio

Ohessa tarkempi katsaus HKR-Tekniikan, yleisten töiden lautakunnan sekä kaupungin valtuustossa istuvien poliitikkojen toimintaan suhteessa Stop töhryille ja Siisti stadi -projekteihin.