Esittely

Nollatoleranssi.info on aloite Helsingin kaupungin vuosina 1998-2008 ylläpitämää Stop töhryille -projektia vastaan. Aloitteen takana on keväällä 2008 perustettu Vapaa Helsinki -verkosto. Sivuston tarkoituksena on kasata tietoa nollatoleranssin kammottavista vaikutuksista kaupunkitilaan.

Syksyllä 2008 töhryprojektin täyttäessä kymmenen vuotta kaupunki ilmoitti lopettavansa Stop töhryille -kampanjan ja lopulta kritiikin yllyttyä kaupunginvaltuusto lakkautti myös nollatoleranssin. Tästä huolimatta samat nollatoleranssiin liittyvät käytännöt jatkuvat ja sama vartiointiliike edelleen hoitaa graffitien valvontaan liittyviä toimeksiantoja.

Vuodesta 1998 lähtien Helsingin kaupunki on systemaattisesti vainonnut lähes kaikkea kaupunkilaisten omaehtoista kaupunkitilan käyttöä. Lukuisia graffitimaalareita on vangittu ja tuomittu vuosikymmenien velkavankeuteen. Töhryprojektin käyttämää FPS-vartiointiliikettä on useaan otteeseen syytetty väkivallasta, laittomista henkilörekistereistä ja graffitimaalareiden vainoamisesta.

Katutaiteilijoiden lisäksi myös erilaiset kulttuuritoimijat ovat joutuneet pidätetyksi ja saaneet suuria sakkoja levittäessään tapahtumajulisteita. Kaupungin projekti on kärjistänyt nuorten ja viranomaisten välisiä konflikteja samalla, kun kaupungin seinätilat on varattu suurten kaupallisten toimijoiden käyttöön.

Mikään valvonta ei tietenkään kokonaan lakkauta kaupunkitilan vapaata käyttöä, eikä kaikkia graffiteja voida estää. Mitä kaupunki ja sen palkkaamat vartijat sitten voivat tehdä? He kohdistavat kontrollitoimensa pelkkien graffitimaalarien sijaan kaikkiin ”potentiaalisiin töhrijöihin”. Toisin sanoen kuka tahansa nuori, joka pukeutuu väärällä tavalla tai kantaa repussaan maaleja, voi joutua tarkastetuksi tai jopa vartijoiden hakkaamaksi.

On turha kuvitella, että väkivalta ja tarkastukset edes rajoittuisivat vain niihin, jotka ovat maalanneet graffiteja. Tästä sivustollamme julkaistavat kertomukset tarjoavat runsaasti esimerkkejä.

Nollatoleranssin lakkauttaminen on merkinnyt vapautta ainoastaan taloyhtiöille tehdä itsenäisesti päätöksiä seiniensä puhdistamisesta. Aikaisemmin taloyhtiöt on pakotettu puhdistamaan seinäpintansa rakennusvalvontaviraston huomautuksen ja uhkasakon voimin. Vaikuttaa siltä, että graffitien vastaisen politiikan tarkoituksena ei ole vain töhryjen estäminen, vaan kaupunkitilan valvonnan kiristäminen ylipäätään.

Kaupunginvaltuuston 26.11.2008 tekemä päätös graffitien vastaisen nollatoleranssin lakkauttamisesta on merkittävä muutos 10 vuotta ehdottomuudessa eläneelle Helsingille. Kuitenkin keskeiset ongelmat, kuten vartijaväkivaltaan perustuva kaupunkikontrolli ja ihmisten tuomitseminen ylitsepääsemättömään velkavankeuteen ovat jääneet yhä ratkaisematta.

FPS:n sopimus kaupungin kanssa jatkuu vuoden 2010 loppuun, jolloin taas kilpailutetaan eri vartiointiyritykset keskenään. Tunnetusti FPS:n kilpailuvaltti on ollut kiinniottojen määrä, mikä on osin perustunut pelkkään epäilyyn ja yhtiön tuloskiintiöiden täydentämiseen.

Vapaa Helsinki-verkoston keräämien todistusten mukaan vartijat ovat keskenään sopineet erilaisesta lausunnoista vartioiden edun mukaan ja myöskin poliisi on toistuvasti suojellut tai jopa kehottanut jättämään asian sikseen, kun väärin kohdeltu on halunnut tehdä vartijaväkivallasta rikosilmoituksen.

Olemmeko me todella valmiita antamaan yksityisen vartiointiliikkeen hallita kaupunkiamme?


Katso suomalaisen graffitin historiaa YLEn Elävästä arkistosta.