Kilpailutus

Kiinniottojen määrä FPS:n kilpailuvaltti

Loppuvuodesta 2004 Stop Töhryille kampanjan vartiointi kilpailutettiin pääkaupunkiseudulla vuosiksi 2005-2007. Pakettiin kuului mm. maalarien kiinniotto, graffitien valokuvaus sekä raportointi graffitien tekijöistä Rakennusviraston projektiyksikön ohjeiden mukaan. Kilpailutuksen kriteerit eivät varmaankaan ole muuttuneet seuraavalla kilpailutuskierroksella.

Kilpailutuksessa eri palveluntarjoajat asetettiin vastakkain seuraavien perusteiden mukaan:

  1. Yrityksen toimituskyky (eli projektiin osallistuvien vartijoiden määrä)
  2. Yrityksen tuntemus Helsinkiä töhrivistä paikallisista tekijöistä ja heidän käyttämistään merkeistä
  3. Yrityksen tuntemus Helsinkiä töhrivistä ulkomaisista ja muualta Suomesta tulevista tekijöistä
  4. Yrityksen tekemien, eri oikeusasteissa hyväksyttyjen, käsiala-analyysien määrä viimeisen 5 uoden aikana
  5. Yrityksen suorittamien töhrijöiden kiinniottojen määrä viimeisen 5 vuoden aikana
  6. Hinta vartioinnista
  7. Hinta töhryjen valokuvauksesta ja valokuvien taltioinnista
  8. Hinta vahinkoilmoitusten tekemisestä
  9. Hinta toimeksiantajan kanssa käydyistä neuvotteluista ja poliisin esitutkinnasta
  10. Hinta tekijä- tai jengikohtaisista yhteenvedoista

Eri tarjousten välisessä vertailussa kriteerejä painotettiin siten, että pisteytyksessä 50 % pisteistä määrittyi hintojen ja 50 % toimituskyvyn, maalarien tuntemuksen ja kiinniottojen määrän mukaan. Näistä kiinniottojen määrän painoarvo oli 40%, paikallisten tekijöiden tuntemuksen 20 %, käsiala-analyysien 20 % sekä toimituskyvyn ja muualta tulevien tekijöiden tuntemuksen 10%. (ks. vertailutaulukko)

Vertailussa FPS Security Oy voitti selkeästi muut vartiointiyritykset. Sen vahvuuksia kilpailussa olivat sekä paikallisten että muualta tulevien tekijöiden tuntemus, hyväksytyt käsiala-analyysit sekä ennen kaikkea kiinniottojen määrä. FPS toimitti siis kilpailuttajalle vaikuttavimmat listat tuntemistaan maalareista: se ilmoitti tuntevansa 210 jengiä jäsenineen. FPS oli tiedonantonsa mukaan tehnyt vuosina 1999-2004 yhteensä 1517 kiinniottoa.

Samassa yhteydessä kilpailutettiin myös luvattomien kaatopaikkojen sekä ilmoitusten ja tarrojen levittäjien vartiointi. FPS Security Oy voitti myös nämä molemmat tarjouskilpailut.

Tarjouksen mukaan FPS toimittaa töhryjen vartiointiin 25 kahden hengen vartijapartiota. Lisäksi laittomia kaatopaikkoja valvoo Helsingissä toiset 50 FPS:n vartijaa. FPS:n toimistossa Stop Töhryille –projektin parissa työskentelevien työntekijöiden määrää ei mainita.